Radikalna vizija

Radikalna vizija Elize Rekluja

Sudeći po Džonu Klarku (John Clark), Elize Reklu (Elisée Reclus) je uveo snažnu ekološku dimenziju u anarhističku misao.

Naomi Klein govori o značaju pokreta OWS i potrebi stvaranja kontrainstitucija

Okupacija Volstrita potvrđuje nepredvidivost otpora. Ljudi nisu apatični i nezainteresovani. Šta više, u narodu postoji jaka želja za povezivanjem, za iskustvom življenja u dekomodifikovanom prostoru; postoji glad za radikalnim idejama.