Resnik

Koliko je rasizma na rasnim protestima?

Razgovarajući sa meštanima, izgleda mi da je reč pre svega o strahu od nagle promene socijalne strukture, doseljavanjem velikog broja socijalnih slučajeva