Salvador Aljende

Socijalistička armatura Čilea

Od kako je u septembru '08. deregulacija širom sveta izazvala ekonomsku krizu i svi odjednom ponovno postali kejnzijanci, nije bilo lako biti fanatičan obožavatelj pokojnog ekonomiste Miltona Fridmana. Njegova vrsta slobodno-tržišnog fundametalizma toliko je diskreditovana da su njegovi sledbenici bivali suviše očajni da bi mogli da proglašavanju ideološke pobede, ma kako to usiljeno bilo.