Simboli

Novac, kreditiranje i moć simbola

U srži globalne ekonomije, režima kojim dominiraju kreditiranje i finansije, nalazi se simbol koji nazivamo novcem. Šta nam to govori o tome ko smo i kako radimo, i kakve etičke odluke mogu i trebaju biti donete u pogledu novca, najamnog rada i kapitalnih investicija? David Hawkes skicira veze između novca, radnog vremena, zelenašenja i drugih vidova verovanja ove kulture u magiju.

Anarhizam i istorija crne zastave

Danas je sasvim poznata činjenica da je crna zastava simbol anarhizma. Na žalost, tačan nastanak ove asocijacije je neuhvatljiv. To može biti frustrirajuće za one koje fasciniraju istorijske trivijalnosti, no to ni malo ne iznenađuje.