Sociopata

Doba sociopate

Pojam antropocen ne samo da nam ne pomaže da zaustavimo ovu kulturu da ubija planetu – on direktno doprinosi problemima na koje navodno ukazuje