Specizam

Zemljani (Earthlings)

Pokrivajući prodavnice ljubimaca, uzajivačnica pasa i azila za životinje, kao i industrijalizovane farme, trgovinu kožom i krznom, inustriju sporta i zabave, i konačno medicinsku i naučno istraživačke profesije, film Zemljani (Earhlings) donosi snimke načinjene upotrebom skrivenih kamera pomoću k