Špekulanti

Hrana u svjetskom kasinu

Hrana je naše životno sredstvo. Razvoj, obrada, transformacija i distribucija hrane obuhvaća 70% čovječanstva. Jesti hranu, to obuhvaća sve nas. Hrana još nije kultura, niti ljudsko pravo koje bi se uklopilo u aktualnu dominantnu prehrambenu ekonomiju. Špekuliranje i zarada imaju veliku ulogu u nacrtu proizvodnje i distribucije hrane. Smještanje hrane u svjetski financijski kasino jest projekt za glad.