Svetski dan akcije

#MarchAgainstMonsanto: Grassroots ustanak

Monsanto je kompanija koje se javnost podjednako boji koliko je i prezire. Ali bez obzira na slučajeve koje je izgubio na sudu javnog mnenja Monsanto je sve nadoknadio na državnim sudovima zahvaljujući korupciji u višim ešalonima američke administracije. Ali sada, novi pokret pokušava da podstakne grasroots otpor ovoj korporaciji, i da njenu agendu izbaci iz koloseka.