Transfobija

Prava žena

Napad samoidentifikovanih radikalnih feministkinja na učestvovanje trans osoba u feminizmu i LGBT pokretu nikada nije bio odgovor na nekakvo neprimereno ponašanje trans muškaraca i trans žena.

Ostajemo živi

Povodom Međunarodnog Dana Sećanja na Žrtve Transfobije, 2013.