Ursula K Le Guin

Sećaćemo se slobode

Zašto je važno to što je Ursula K. Legvin bila anarhistkinja