Vladimir Putin

Nepravoslavni zvuci

I evo šta smo dočekali. Koracima od sedam milja, do nas je stigla pravoslavna varijanta Irana i glasno, reklo bi se dosta nervozno, kuca na naša vrata. U našem građanskom sudu se danas čuju nove pravne kategorije, kao na primer „one su puštale nepravoslavne zvuke“ ili recimo, „one su imale nepravoslavne izraze lica“. To su reči koje se izgovaraju na sudu, a ne tamo na nekom crkvenom skupu! Zvanično – u sudnici građanskog suda!