Znanje

Danas sam svašta nešto naučila

Jer da se razumijemo, nikome od nas dostojanstvenih i smirenih nikada ne bi vlade nudile razgovor, nikada i nisu. Nisu slušali penzionere, radnike, porodilje, studente, cukeće zaštitnike i bebeće borce naoružane transparentima i pištaljkama. Reagovali su na nasilje.

"Neverovatna duša": Lorens Lesig o Aronu Švarcu, vodećem internet aktivisti koji je izvršio samoubistvo

Danas se sećamo pionirskog kompjterskog programera i sajber aktiviste Arona Švarca (Aaron Swartz), koji se ubio u petak, u svojoj 26. godini. Kao tinejdžer, Švarc je pomogao u razvoju RSS-a, revolucionišući način nakoji ljudi koriste internet, zatim je bio suosnivač Reddita, jednog od danas najpopularnijih sajtova na svetu. On je bio ključni arhitekta Creative Commonsa i organizator grassroots pokreta protiv zakonske cenzure interneta, zloglasne Sope (Stop Online Piracy Act, SOPA) i Pipe (PROTECT IP Act, PIPA).