Žrtve nasilja

Jedno svedočasntvo o brutalnosti turske policije

Osvestio me je snažan udarac u glavu i tada je već bilo 10 policajaca [oko mene]. Oni su me tukli i ja sam se ponovo onesvestila. U situaciji kada sam bila bespomoćna? Molila sam ih za milost. Tražila sam da prestanu i da me puste.